TR | EN

Laboratuvar Testinin Tanı Doğruluğunu Değerlendirmek için Güvenli ve Gizlilik Korumalı Bir Sistem


Buluş kapsamında tanı testlerinin performansının değerlendirilebileceği güvenli ve gizlilik korumalı istatistiksel algoritmaları içeren bir sistem ve bu sistemi kullanan bir yöntemi içermektedir.

Laboratuvar Testinin Tanı Doğruluğunu Değerlendirmek için Güvenli ve Gizlilik Korumalı Bir Sistem

Teknik Alan

Buluş kapsamında tanı testlerinin performansının değerlendirilebileceği güvenli ve gizlilik korumalı istatistiksel algoritmaları içeren bir sistem ve bu sistemi kullanan bir yöntemi içermektedir.

 

Özet

Buluş tek ya da çok merkezli olarak geliştirilen tanı testlerinin performanslarının değerlendirileceği, birden fazla tanı testinin performansının karşılaştırılabileceği ve performansı yüksek bulunan tanı testi için kesim değerlerinin belirlenebileceği güvenli ve gizlilik korumalı bir sistemi içermektedir. Bir tanı testinin performansının değerlendirilmesinde ROC analizlerinin gerçekleştirilebileceği güvenli veri analizi algoritmasının geliştirilmesi ve R programlama dilinde kodlamalarının yapılması. Tanı testi için kesim değerlerinin belirlenebilmesi için güvenli veri analizi algoritmalarının geliştirilmesi ve R programlama dilinde kodlamalarının gerçekleştirilmesi. Yazılım denemelerinin gerçekleştirilmesi, sonuçların mevcut yazılımların sonuçları ile karşılaştırılması adımlarını içerir. Buna göre buluş tanı testlerinin performansının değerlendirildiği algoritmaları içeren bir yöntem ve bu algoritmaları içeren yazılımdan oluşmaktadır.

Avantajlar

•Analizlerin güvenli bir sistem içerisinde gerçekleştirilerek, firmaların verilerini paylaşmadan tanı testlerinin performansını değerlendirebildiği

•GDPR/KVKK gibi kanunlara uygun biçimde hasta verilerini analiz edebilmesini sağlar.

Kullanım Alanı

•Tıp

•Hastaneler

Detaylar

Kategori:Elektronik ve Yazılım Teknolojileri
Referans Numarası:2020/065
Olgunluk Seviyesi:TRL-1: Temel araştırma düzeyinde
Patent Koruması:İNCELEMELİ PATENT olarak tescil edildi. Uluslararası (PCT) Patent başvurusu yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2021 008369 B - PCT/TR2021/050786


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12