TR | EN

ELEKTROKİMYASAL SENSÖR VE ELEKTROT ÜRETİM YÖNTEMİ


Buluş, su analizi yapan tüm kurum ve işletmelerde, suda ağır metal analizi yapmak, su kalitesini izlemek, çevresel numunelerde eser metal ve anyon analizi yapmak, insan ve hayvan numunelerinde metal konsantrasyonu belirlemek; insan ve hayvan sıvı numunelerinde biyo belirteç, mikroorganizma, DNA, protein ve enzim tespiti yapmak.

ELEKTROKİMYASAL SENSÖR VE ELEKTROT ÜRETİM YÖNTEMİ

Teknik Alan

Buluş, su analizi yapan tüm kurum ve işletmelerde, suda ağır metal analizi yapmak, su kalitesini izlemek, çevresel numunelerde eser metal ve anyon analizi yapmak, insan ve hayvan numunelerinde metal konsantrasyonu belirlemek; insan ve hayvan sıvı numunelerinde biyo belirteç, mikroorganizma, DNA, protein ve enzim tespiti yapmak.

 

Özet

Buluşun ana amacı, yerinde uygulanan, gerçek zamanlı, hızlı, yüksek hassasiyetli ve maliyeti düşük bir impedimetrik elektrokimyasal sensör sağlamaktır. Buluş sonucu ortaya konulan sensör ile içme sularında ağır metal analizi, su kalitesinin izlenmesi, çevresel numunelerde eser metal ve anyon analizi, insan ve hayvan numunelerinde metal konsantrasyonun belirlenmesi, biyoalgılama, biyomoleküler etkileşimlerin izlenmesi, insan, hayvan,sıvı numunelerinde biyo belirteç, mikroorganizma, DNA, protein ve enzim tespiti yapmak; sıvı, gıda ve çevre numunelerinde mikroorganizma, biyolojik/kimyasal belirteçlerin tespit edilmesi, bakteri ve biyobelirteçlerin nicel tespitinin ve DNA tayininin yapılması amaçlanmaktadır.

 

Avantajlar

• Tekniğin bilinen durumunun aksine arsenik tayininin dimerkaprol ile zenginleştirilmiş jelatin temelli katı elektrolitli impedimetrik elektrokimyasal sensör ile yapılmış olması.

• Yerinde, gerçek zamanlı, hızlı, düşük algılama limitlerinde ve erken tespit sağlaması.

• Halihazırda kullanılmakta olan yöntemlerin aksine, çok yetenekli personel ile pahalı ve kompleks enstrümantasyon gerektirmemesi.

• Hassasiyetin yüksek, maliyetinin düşük, tasarımın ve kullanımın kolay olması.

• Doğada toksik olmayıp biodegradable.

 

Kullanım Alanı

• Su analizi yapan tüm kurumlar,

• Belediyeler,

• Analiz laboratuvarları

• Arsenik analizi yapan firmalar

Detaylar

Kategori:Elektronik ve Yazılım Teknolojileri
Referans Numarası:2021/135
Olgunluk Seviyesi:TRL 3: Konseptin Deneysel Kanıtlaması Tamamlandı
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2022/002989, PCT/TR2022/050332.


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12