TR | EN

Lisanslama Süreci


Patent Lisanslama Süreci

Erciyes Üniversitesi, sahip olduğu 40 yıllık bilgi birikimi ve alt yapısı ile Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden birisidir. Üniversitenin bilgi birikimi ile geliştirdiği teknolojiler patent ya da faydalı model başvuruları ile hem koruma altına alınmış hem de ticarileştirilmesi için topluma sunulmuştur.Erciyes Üniversitesi, tüm patent ve lisanslama süreçlerinin yönetilmesi için Erciyes Teknopark A.Ş.’ye bağlı olarak çalışan Erciyes Teknoloji Transfer Ofisini görevlendirmiştir.

 

Lisanslama Talebi

Sizin, firmanızın ya da kuruluşunuzun ilgi alanına giren ticarileştirmek istediğiniz patentin kullanım haklarını almak için Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeniz sonrasında, teknoloji transfer ofisi uzmanlarımız sizleri hem buluş hakkında, hem de süreç hakkında bilgilendirecektir.Görüşmenin ilerleyen aşamalarında ilgili buluş sahipleri ile görüşüp, buluşun teknik özellikleri hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Lisanslama Şekli

Erciyes Üniversitesi sahip olduğu buluşların ticarileşmesi için üç farklı yoldan kullanım hakkı sunmaktadır.

 

*İnhisari Lisanslama

 Bu lisanslama şeklinde buluşun sahipliği Erciyes Üniversitesinde kalmak kaydı ile ilgili buluşun kullanım hakları belirli bir süre ile tek bir gerçek ya da tüzel kişiliğe verilmektedir.

*Gayri İnhisari Lisanslama

Bu lisanslama şeklinde buluşun sahipliği Erciyes Üniversitesinde kalmak kaydı ile ilgili buluşun kullanım hakları belirli bir süre ile birden fazla gerçek ya da tüzel kişiliğe verilebilmektedir.

*Buluşun Devri

Bu ticarileştirme şeklinde, Erciyes Üniversitesi, buluşun tüm haklarını ikinci bir kişi ya da tüzel kişiliğe sınırsız süre ile devredebilmektedir.

 

İhale Süreci

İlgilendiğiniz buluşun ticarileştirme haklarını alabilmeniz için Erciyes Üniversitesi ihale sürecini başlatacaktır. Bu ihaleye buluşla ilgilenen tüm gerçek veya tüzel kişiler ihale şartları dahilinde katılabilecektir.İhaleyi ilgili ilan şartları dahilinde, lisanslama şekline göre tek bir kişi ya da tüzel kişiliğe kazanabileceği gibi birden fazla kişi ya da tüzel kişilikte kazanabilmektedir.

 

Patent Kurumunca Lisanslamanın İşlenmesi

İhale süreci sonrasında ihaleyi kazanan kişi ya da tüzel kişiliklerce ihale şartlarında belirtilen yükümlülüklerin yerlerine getirilmesi durumunda, ilgili lisans anlaşması ya da devir Türk Patent Kurumunda patent siciline işletilmektedir. İlgili başvuru Türk Patent Kurumu dışında ise ilgili patent kuruluşunda patent sicile işletilmektedir. 

 

Lisanslama Sonrasında Buluşçu İle Ortak Çalışma

Lisanslanan ilgili buluşun hayata geçirilmesi için lisanslayan tarafından yapılacak çalışmalara, talep edilmesi halinde buluşçu teknik olarak destek verebilmektedir. Buluşçunun lisanslama sonrasında vereceği teknik desteğin çerçevesi taraflarca daha sonra belirlenebilmektedir. Buluşçu ile lisanslayanın ortak çalışması ETTO tarafından ayrıca bir sözleşme ile düzenlenmektedir.

 

TÜBİTAK Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Fonu

TÜBİTAK tarafından Üniversitelerin sahip olduğu patentlerin, diğer kişi ya da tüzel kişiliklerce lisanslanması durumunda belirli şartlara göre %25 ile %75 arasında değişen oranlarda hibe desteği sağlanmaktadır. İlgili fon hakkında daha detaylı aşağıdaki linkte bulunmaktadır.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-patent-tabanli-teknoloji-transferi-destekleme-cagrisi

 

Lisansla Süreci Akış Diyagramı